PRODEJNÍ SMLOUVA

PARTY

Tato smlouva se považuje za přijatou mezi následujícími stranami za podmínek uvedených níže.

PŘIJÍMAČ; (ve smlouvě dále jen „KUPUJÍCÍ“)

PRODEJCE; (dále ve smlouvě jen „PRODÁVAJÍCÍ“)

Když KUPUJÍCÍ provede platbu kliknutím na platební odkaz v e-mailu, má se za to, že tuto smlouvu přijal.

Přijetím této smlouvy podnikatel předem akceptuje, že pokud předmět smlouvy schválí objednávku, bude povinen uhradit další stanovené poplatky, jako je cena objednávky a daň, a že o tom byl informován.

DEFINICE

Při aplikaci a výkladu této smlouvy budou níže uvedené podmínky odkazovat na písemná prohlášení.

SLUŽBA: Předmětem všech druhů spotřebitelských transakcí jiných než poskytování zboží vyrobeného nebo přislíbeného, ​​že bude uskutečněno výměnou za poplatek nebo výhodu,

PRODÁVAJÍCÍ: Společnost, která nabízí zboží spotřebiteli v rámci své obchodní nebo profesní činnosti nebo jedná jménem nebo na účet zboží,

KUPUJÍCÍ: fyzická nebo právnická osoba, která nabývá, používá nebo těží z zboží nebo služby pro komerční nebo neprofesionální účely,

STRÁNKA: Webová stránka PRODÁVAJÍCÍHO,

ZÁKAZNÍK: fyzická nebo právnická osoba poptávající zboží nebo službu prostřednictvím webových stránek, emailu nebo telefonu PRODÁVAJÍCÍHO,

STRANY: PRODÁVAJÍCÍ a KUPUJÍCÍ,

DOHODA: Tato smlouva uzavřená mezi PRODÁVAJÍCÍM a KUPUJÍCÍM,

ZBOŽÍ: Produkty prodávané společností Prosky Lights

PŘEDMĚT

Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran při prodeji a dodání produktu, jehož prodejní cena je uvedena na faktuře zaslané s tímto souborem, kterou KUPUJÍCÍ zadal objednávku na webové stránce PRODÁVAJÍCÍHO elektronicky, telefonicky, whatsapp nebo e-mail.

INFORMACE O PRODÁVAJÍCÍM

Název společnosti: Prosky Aydınlatma San. Tic. Ltd. Sti.

Adresa: Orucreis Mah. Giyimkent 18. Sk. Ne: 84 Esenler Istanbul Turecko

Telefon: +90 212 438 39 91 E-mail: info@proskylights.com

INFORMACE O KUPUJÍCÍM

Údaje na faktuře jsou informacemi kupujícího.

SMLUVNÍ INFORMACE O PRODUKTU

Informace na faktuře zaslané kupujícímu s tímto souborem jsou předmětem smlouvy.

1. ZÁSADY VRÁCENÍ

Všechny naše produkty vyrábíme na zakázku. Proto není možný návrat. Zákazník je proto povinen před nákupem přesně prozkoumat vlastnosti produktu, který si zakoupí. Pokud však prodávající nezašle produkt s uvedenými specifikacemi nebo jej zašle chybějící, je prodávající povinen tento nedostatek odstranit.

2.DOKLAD O DODÁNÍ

V některých zemích, zejména v USA a Kanadě, doručují nákladní společnosti bez podpisu. Z tohoto důvodu je zákazník zodpovědný za sledování svého nákladu. V případě, že je náklad ponechán nákladem u dveří zákazníka bez požadavku na podpis, nebo pokud jej převezme někdo jiný než zákazník v domácnosti, má se za to, že byl náklad doručen zákazníkovi. Zákazník nemůže požadovat vrácení peněz z důvodu, že nepodepsal doručení přepravní společnosti. Přijímá se podepsaný nebo nepodepsaný doklad o doručení nákladní společnosti.

3. MOŽNÉ POŠKOZENÍ NÁKLADU

Produkty jsou prodávajícím baleny do kartonových přepravek, aby se ke kupujícímu dostaly neporušené. Přesto v případě poškození nákladu prodávající produkty rozmnoží a bezplatně zašle kupujícímu, aby kupující neutrpěl. Na druhé straně by měl kupující zkontrolovat zásilku při přebírání od nákladního úředníka. Dojde-li k poškození, je třeba s dopravcem domluvit doklady o vzájemném poškození. Pokud nebudou připraveny doklady o škodě, Prodávající si vyhrazuje právo nezasílat produkty zdarma.

4. VLASTNOSTI PRODUKTU A DOPRAVA

Kupující se dozvěděl o funkcích produktu, který si objednal, prostřednictvím e-mailu, korespondence Whatsapp a webové stránky proskypanels.com. Korespondence na těchto platformách a informace o produktech zveřejněné na proskypanels.com jsou považovány za ustanovení této smlouvy. Doručení produktů UPS, TNT, GLS atd. Na adresu uvedenou kupujícím prostřednictvím známých společností.

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Po obdržení produktu musí zákazník do 1 týdne oznámit naší společnosti, pokud dojde k nějaké poruše z důvodu výrobní vady.

Záruční doba začíná běžet po převzetí výrobku zákazníkem a záruční doba je 2 roky.

V případě jakékoliv nefunkčnosti, která se může v této lhůtě vyskytnout, je spotřebitel povinen nefunkčnost doložit různými videi a fotografiemi. Naše společnost neúčtuje poplatek za vadný díl. Poplatek za dopravu tohoto zboží však náleží spotřebiteli. Pokud si zákazník přeje, může nasměrovat globální náklad k naší společnosti a získat nový místo vadného dílu. Nebo může zaplatit přepravní poplatek naší společnosti a požádat o jeho odeslání.

“V případě poruch způsobených výrobní chybou naše společnost zašle vadný díl bez jakýchkoli poplatků za dopravu.”

6.DANĚ

V souladu s dohodou o volném obchodu mezi zeměmi jsou produkty dodávány našim zákazníkům bez cla. Ale; Cílová země může někdy přidat DPH, která se má přidat k cenám produktů.
Z tohoto důvodu může váš stát při příjmu vašich produktů požadovat DPH uplatňovanou ve vaší zemi prostřednictvím kurýra. V tomto ohledu bohužel naše společnost nemůže nic dělat.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že limity jsou pro Spojené státy dostatečně vysoké, dosud nedošlo k žádné dani.