UMOWA SPRZEDAŻY

IMPREZY

Niniejsza Umowa zostaje uznana za zaakceptowaną pomiędzy następującymi stronami na warunkach określonych poniżej.

ODBIORCA; (zwany dalej w umowie „KUPUJĄCYM”)

SPRZEDAWCA; (zwany dalej w umowie „SPRZEDAWCĄ”)

Kiedy KUPUJĄCY dokonuje płatności poprzez kliknięcie linku do płatności w wiadomości e-mail, uznaje się, że zaakceptował niniejszą umowę.

Akceptując niniejszą umowę, przedsiębiorca z góry akceptuje, że w przypadku zatwierdzenia zamówienia przez podmiot umowy będzie zobowiązany do uiszczenia określonych opłat dodatkowych, takich jak cena zamówienia i podatek, oraz że został o tym poinformowany.

DEFINICJE

W zastosowaniu i interpretacji niniejszej umowy poniższe określenia będą odnosić się do pisemnych oświadczeń.

USŁUGA: Przedmiotem wszelkiego rodzaju transakcji konsumenckich innych niż dostarczanie towarów wykonanych lub przyrzeczonych do wykonania w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie,

SPRZEDAWCA: Firma oferująca konsumentowi towary w ramach swojej działalności handlowej lub zawodowej lub działająca w imieniu lub w imieniu towaru,

KUPUJĄCY: Osoba fizyczna lub prawna, która nabywa, wykorzystuje lub czerpie korzyści z towaru lub usługi w celach komercyjnych lub niezawodowych,

STRONA: Strona internetowa SPRZEDAWCY,

KLIENT: Osoba fizyczna lub prawna składająca zamówienie na towar lub usługę za pośrednictwem strony internetowej SPRZEDAWCY, poczty elektronicznej lub telefonu,

STRONY: SPRZEDAJĄCY i KUPUJĄCY,

UMOWA: Niniejsza umowa zawarta pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM,

TOWARY: Produkty sprzedawane przez Prosky Lights

TEMAT

Niniejsza Umowa reguluje prawa i obowiązki stron w zakresie sprzedaży i dostawy produktu, którego cena sprzedaży określona jest na fakturze przesłanej wraz z niniejszym plikiem, a który KUPUJĄCY złożył zamówienie na stronie internetowej SPRZEDAWCY w formie elektronicznej, telefonicznie, WhatsApp lub e-mail.

INFORMACJE O SPRZEDAWCY

Nazwa Przedsiębiorstwa: Prosky Aydınlatma San. Tik. z oo Sti.

Adres: Orucreis Mah. Giyimkent 18. Sk. Nr: 84 Esenler Stambuł Turcja

Telefon: +90 212 438 39 91 E-mail: info@proskylights.com

INFORMACJE O KUPUJĄCYM

Dane na fakturze są danymi kupującego.

INFORMACJE O PRODUKCIE UMOWNYM

Informacje zawarte na fakturze przesłanej kupującemu wraz z tym plikiem stanowią przedmiot umowy.

1. POLITYKA ZWROTÓW

Wszystkie nasze produkty są produkowane na zamówienie. Dlatego powrót nie jest możliwy. Dlatego też Klient ma obowiązek przed zakupem dokładnie sprawdzić cechy nabywanego Produktu. Jeżeli jednak sprzedawca nie wyśle ​​produktu o podanych parametrach lub wyśle ​​go w braku, sprzedawca ma obowiązek usunąć tę wadę.

2. DOWÓD DOSTAWY

W niektórych krajach, zwłaszcza w USA i Kanadzie, firmy transportowe dostarczają przesyłki bez podpisu. Z tego powodu klient jest odpowiedzialny za śledzenie swojego ładunku. W przypadku pozostawienia paczki z ładunkiem pod drzwiami klienta bez konieczności składania podpisu lub odbioru jej przez osobę inną niż klient w gospodarstwie domowym, ładunek uważa się za dostarczony do klienta. Klient nie może żądać zwrotu pieniędzy z tego powodu, że nie podpisał dostawy do firmy transportowej. Akceptowany jest podpisany lub niepodpisany dowód dostawy firmy transportowej.

3.MOŻLIWE USZKODZENIE ŁADUNKU

Produkty są pakowane przez sprzedawcę w kartonową skrzynię, aby dotarły do ​​kupującego w stanie nienaruszonym. Niemniej jednak w przypadku uszkodzenia ładunku sprzedawca reprodukuje produkty i wysyła je kupującemu bezpłatnie, aby kupujący nie cierpiał. Kupujący natomiast powinien sprawdzić paczkę z ładunkiem w momencie jej odbioru od oficera cargo. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy uzgodnić z osobą obsługującą ładunek dokumenty dotyczące wzajemnych szkód. W przypadku braku dokumentów potwierdzających szkodę, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewysłania produktów gratis.

4. CECHY PRODUKTU I WYSYŁKA

Kupujący dowiedział się o cechach zamówionego produktu poprzez e-mail, korespondencję Whatsapp oraz stronę internetową proskypanels.com. Korespondencja prowadzona na tych platformach oraz informacje o produktach publikowane na proskypanels.com są traktowane jako klauzule niniejszej umowy. Dostawa Produktu za pośrednictwem UPS, TNT, GLS itp. Realizowana jest pod wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem znanych firm.

5.WARUNKI GWARANCJI

Po otrzymaniu produktu klient ma obowiązek w ciągu 1 tygodnia powiadomić naszą firmę o wystąpieniu jakichkolwiek usterek wynikających z wady produkcyjnej.

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą otrzymania produktu przez Klienta i wynosi 2 lata.

W przypadku jakiejkolwiek awarii, która może wystąpić w tym okresie, konsument ma obowiązek udowodnić awarię za pomocą różnych filmów i zdjęć. Nasza firma nie pobiera prowizji za wadliwą część. Jednakże opłata za wysyłkę tego przedmiotu należy do konsumenta. Jeśli klient sobie tego życzy, może skierować ładunek globalny do naszej firmy i zamiast wadliwej części otrzymać nowy. Lub może zapłacić opłatę transportową naszej firmie i poprosić o przesyłkę.

„W przypadku usterek spowodowanych błędem produkcyjnym nasza firma wyśle ​​wadliwą część bez żadnych opłat za przesyłkę.”

6. PODATKI

Zgodnie z umową o wolnym handlu między krajami, produkty dostarczane są naszym klientom bez cła. Ale; Kraj docelowy może czasami doliczyć podatek VAT do cen produktów.
Z tego powodu, otrzymując produkty, Twój stan może zażądać podatku VAT obowiązującego w Twoim kraju za pośrednictwem kuriera. Niestety nasza firma nie może nic w tej kwestii zrobić.

Uwaga: ponieważ limity są wystarczająco wysokie dla Stanów Zjednoczonych, nie napotkano jeszcze żadnego podatku.