FÖRSÄLJNINGS ÖVERENSKOMMELSE

PARTER

Detta avtal anses ha godkänts mellan följande parter under de villkor som anges nedan.

MOTTAGARE; (hädanefter kallad “KÖPARE” i avtalet)

SÄLJARE; (hädanefter kallad “SÄLJARE” i avtalet)

När KÖPEN gör en betalning genom att klicka på betalningslänken i e-postmeddelandet anses han/hon ha accepterat detta avtal.

Genom att acceptera detta kontrakt accepterar verksamheten i förväg att om kontraktsföremålet godkänner beställningen, kommer den att vara skyldig att betala de angivna tilläggsavgifterna såsom beställningspris och skatt, och att den har informerats om det.

DEFINITIONER

I tillämpningen och tolkningen av detta avtal kommer villkoren nedan att hänvisa till de skriftliga representationerna.

TJÄNST: Föremål för alla typer av konsumenttransaktioner förutom tillhandahållande av varor tillverkade eller lovade att göras mot en avgift eller förmån,

SÄLJARE: Ett företag som erbjuder varor till konsumenten inom ramen för dess kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet eller agerar på uppdrag av eller på uppdrag av varorna,

KÖPARE: En fysisk eller juridisk person som förvärvar, använder eller drar nytta av en vara eller tjänst för kommersiella eller icke-professionella ändamål,

WEBBPLATS: SÄLJARENS webbplats,

KUND: Den fysiska eller juridiska person som begär en vara eller tjänst via SÄLJARENS webbplats, e-post eller telefon,

PARTER: SÄLJARE och KÖPARE,

AVTAL: Detta avtal ingås mellan SÄLJARE och KÖPARE,

VAROR: Produkter som säljs av Prosky Lights

ÄMNE

Detta avtal reglerar parternas rättigheter och skyldigheter avseende försäljning och leverans av produkten, vars försäljningspris anges i den faktura som skickas med denna fil, som KÖPEN har lagt en beställning på SÄLJARENS webbplats elektroniskt, via telefon, whatsapp eller e-post.

SÄLJARINFORMATION

Företagsnamn: Prosky Aydınlatma San. Tic. Ltd. Sti.

Adress: Orucreis Mah. Giyimkent 18. Sk. Nr: 84 Esenler Istanbul Turkiet

Telefon: +90 212 438 39 91 E-post: info@proskylights.com

KÖPARINFORMATION

Informationen på fakturan är köparinformationen.

AVTALSPRODUKTINFORMATION

Informationen på fakturan som skickas till köparen tillsammans med denna fil är föremål för kontraktet.

1.RETURNERINGSPOLICY

Alla våra produkter tillverkas med skräddarsydda. Därför är ingen retur möjlig. Därför är kunden skyldig att noggrant undersöka egenskaperna hos den produkt han köper innan han köper. Om säljaren inte skickar en vara med angivna specifikationer eller skickar den saknad, är säljaren skyldig att åtgärda denna brist.

2. LEVERANSBEVIS

I vissa länder, särskilt i USA och Kanada, levererar fraktföretag utan signatur. Av denna anledning är kunden ansvarig för att spåra hans/hennes last. Om lastpaketet lämnas av lasten vid kundens dörr utan krav på signatur, eller om det tas emot av någon annan än kunden i hushållet, anses lasten ha levererats till kunden. Kunden kan inte begära återbetalning på grund av att han inte skrivit på för leverans till fraktbolaget. Undertecknat eller osignerat leveransbevis från fraktföretaget accepteras.

3. MÖJLIG LASTSKADA

Produkterna packas i kartonglåda av säljaren för att nå köparen intakt. Ändå, vid lastskador, återger säljaren produkterna och skickar dem till köparen utan kostnad, så att köparen inte blir lidande. Köparen bör å andra sidan kontrollera lastpaketet samtidigt som han tar emot det från lastofficeraren. Om det uppstår skador ska dokument om ömsesidig skada ordnas med lastvakten. Om dokumenten för skadan inte är upprättade förbehåller sig säljaren rätten att inte skicka gratisprodukter.

4. PRODUKTFUNKTIONER OCH FRAKT

Köparen lärde sig egenskaperna hos produkten han beställde via e-post, Whatsapp-korrespondens och webbplatsen proskypanels.com. Korrespondens som görs på dessa plattformar och produktinformation publicerad på proskypanels.com betraktas som klausuler i detta avtal. Produktleverans med UPS, TNT, GLS etc. Den görs till den adress som köparen anger genom välkända företag.

5.GARANTIVILLKOR

Efter mottagandet av produkten ska kunden inom 1 vecka meddela vårt företag om något fel uppstår på grund av ett tillverkningsfel.

Garantitiden börjar efter att kunden tagit emot produkten och garantitiden är 2 år.

Vid eventuella fel som kan uppstå under denna period är konsumenten skyldig att bevisa felet med olika filmer och fotografier. Vårt företag tar ingen avgift för den defekta delen. Fraktavgiften för denna vara tillhör dock konsumenten. Om kunden önskar kan han dirigera den globala lasten till vårt företag och få en ny istället för den defekta delen. Eller så kan han betala fraktavgiften till vårt företag och begära sin försändelse.

“I händelse av funktionsfel orsakade av ett produktionsfel kommer vårt företag att skicka den defekta delen utan fraktkostnad.”

6.SKATTER

I enlighet med frihandelsavtalet mellan länder levereras produkter till våra kunder utan tullavgift. Men; Destinationslandet kan ibland lägga till den moms som ska läggas till produktpriserna.
Av denna anledning, när du tar emot dina produkter, kan din stat begära den moms som tillämpas i ditt land via kuriren. Tyvärr finns det inget vårt företag kan göra i detta avseende.

Obs: Eftersom gränserna är tillräckligt höga för USA har ingen skatt ännu påträffats.